display('index.tpl'); break; case 'onas': $smarty->assign('onas',Onas()); $smarty->display('onas.tpl'); break; case 'uslugi': $smarty->assign('uslugi',Uslugi()); $smarty->display('uslugi.tpl'); break; case 'budowa-sieci-telekomunikacyjnych': $smarty->display('budowa-sieci-telekomunikacyjnych.tpl'); break; case 'projekty-sieci-telekomunikacyjnych': $smarty->display('projekty-sieci-telekomunikacyjnych.tpl'); break; case 'prace-ziemne': $smarty->display('prace-ziemne.tpl'); break; case 'przecisk': $smarty->display('przecisk.tpl'); break; case 'wynajem-minikoparki': $smarty->display('wynajem-minikoparki.tpl'); break; case 'swiatlowody': $smarty->display('swiatlowody.tpl'); break; case 'ukladanie-swiatlowodow': $smarty->display('ukladanie-swiatlowodow.tpl'); break; case 'serwis-sieci-swiatlowodowych': $smarty->display('serwis-sieci-swiatlowodowych.tpl'); break; case 'certyfikaty': $smarty->assign('certyfikaty',Certyfikaty()); $smarty->display('certyfikaty.tpl'); break; case 'zdjecia': $smarty->assign('zdjecia',Zdjecia()); $smarty->display('zdjecia.tpl'); break; case 'kontakt': include('phpmailer/class.phpmailer.php'); $text = ''; if($_POST) { if (isset($_POST['content']) and ($_POST['emailtel'])) { // wysłanie maila $mail = new PHPMailer(); if(empty($_POST['name'])) { $_POST['name'] = 'Kontakt'; } $mail->SetFrom('biuro@astel24.pl','Astel Biuro'); // od kogo przychodzi $mail->AddAddress("biuro@astel24.pl"); // do kogo przychodzi $mail->Subject = 'Wiadomość ze strony internetowej'; $mail->MsgHTML('Telefon lub Email: '.$_POST['emailtel'].'

Treść zapytania: '.$_POST['content']); // treść maila if($mail->Send()) { $text = '
Wiadomość została wysłana poprawnie.'; } } else { $text = '
Proszę wypełnić wszystkie pola w formularzu.'; } } $smarty->assign('text',$text); $smarty->display('kontakt.tpl'); break; } // Podłącz footer $smarty->display('footer.tpl'); ?>